LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)
PC 22 BONAVISTA SL, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició
dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades
en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic
(LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les
condicions d’ús.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a
l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra
disposició legal que fora d’aplicació.
PC 22 BONAVISTA SL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués
aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris
aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de PC 22 BONAVISTA
SL.
1. DADES IDENTIFICATIVES
Nom de domini: www.beepboxtarragona.com
Nom comercial: BEEPBOX TARRAGONA
Denominació social: PC 22 BONAVISTA SL
NIF: B55565329
Domicili social: AV CATALUNYA, 23 – 43002 TARRAGONA (Tarragona)
Telèfon: 977234204
Correu electrònic: btarragona2@beep.es
Inscrita al Registre (Mercantil / Públic):
2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres
elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del
RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots
els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i
industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús,
explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del
RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets
de Propietat Intel·lectual o Industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible
controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a
que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc
web principal de www.beepboxtarragona.com.
El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de Propietat Intel·lectual
i Industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o
responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del
mateix .
Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de Propietat
Intel·lectual o Industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del
correu electrònic btarragona2@beep.es.
3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada
al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a
aquest.
Ús de Cookies
Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a
l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades
imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot
cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la
sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter
personal i no s’utilitzaran per a la recollida de les mateixes.
Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador
utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés
dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats
exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar
l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc, sent en aquests casos
cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no s’instal·larà
cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.
Aquest lloc web utilitza cookies _ga/_utm propietat de Google Analytics, persistents durant 2 anys, per
a habilitar la funció de control de visites úniques per tal de facilitar-li la seva navegació. A tot usuari que
visita el web se l’informa de l’ús d’aquestes cookies mitjançant un baner flotant, considerant que si
continua navegant està d’acord amb el seu ús. En el cas d’acceptar el seu ús el baner desapareixerá,
encara que en tot moment podrà revocar el consentiment i obtenir més informació consultant la nostra
Política de Cookies.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per
impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per
ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços
Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el
RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius
llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas,
procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o
internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc
web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol
enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o
qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web
del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la
LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma
activa en la retirada o, si s’escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir
la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari
consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació,
es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el
correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no
descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força
major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la
pàgina web.
Adreces IP
Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini
utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan
aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor
degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir
mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el
nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.
4. Llei aplicable i jurisdicció
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les
activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten
expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats
amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a TARRAGONA.
    ©2024 Av.Catalunya 23 43002 Tarragona    977 23 42 04     btarragona2@beep.es

    Log in with your credentials

    Forgot your details?